SUPERFICIE KOMAK S.L. Comerç minorista Lleida Lleida

Rebedor Sabater Adhara

Blanc brillant i gris cendra. Armari sabater i mirall.
Sabater 79x108x25 cms, mirall 79x59 cms.
Rebedors
89,00 €