SUPERFICIE KOMAK S.L. Comerç minorista Lleida Lleida

Sabater Red Vespa

Blanc amb imatge impresa.  2 portes abatibles. 10-13 parells. 
Sabaters
49,90 €
60x82x24 cm